Nhật Ký: Mình đi hỗ trợ tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm | Vietcetera
Billboard banner

Nhật Ký: Mình đi hỗ trợ tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm

"Sau công việc này, mình triển vọng với nhiều ngành nghề lắm..."

Nhật Ký: Mình đi hỗ trợ tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm

Nguồn: Nguyễn Á

Công việc tình nguyện viên yêu thích nhất của mình là hỗ trợ tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm.

Còn công việc yêu thích nhất khi hỗ trợ lấy mẫu là việc mình làm ngày hôm nay: ngồi bàn viết code và chuẩn bị mẫu thử cho các bác sĩ. Mình thích sắp xếp và tổ chức gọn gàng sạch sẽ.

Công việc yêu thích thứ nhì là điều phối người dân lấy mẫu, xếp hàng, thỉnh thoảng cãi lộn xíu cho đời thêm chút thi vị và gia tăng cảm xúc. Nhiều lúc nội bộ tình nguyện (trong nhóm, hoặc nhóm này với nhóm khác) cũng tranh cãi xem nên làm gì để tìm ra quy trình lấy mẫu hiệu quả nhất. Không thiếu những lần lòng ấm áp khi nhận những lời cảm ơn, lời "A Di Đà Phật" chân thành từ người dân. Đôi khi các cô các chú bị chọc vào mũi đau quá nên thốt lên tiếng 'chửi thề', rồi sợ không dám cho lấy mẫu nữa, thế là phải chạy đến... dỗ.

Sau kinh nghiệm này, mình triển vọng với các ngành nghề như: sale, luật sư, hoặc cãi mướn.

Thỉnh thoảng mình cũng đè đầu mấy đứa nhỏ xuống để yên cho bác sĩ lấy mẫu. Đè xong mình thấy có lỗi ghê… Đóng vai ác mà thấy áy náy. Chắc mình sẽ không làm bảo mẫu giữ trẻ được, nhưng mình có thể chặt dừa.

Từ hồi đầu lúc đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu, mình đã nói rằng những gì khó và cực thì để mình làm. Có những hôm làm liên tục từ chiều đến tối muộn. Hôm nào cũng mặc đồ bảo hộ nóng hầm hập suốt nhiều tiếng liền, cũng không được cởi khẩu trang để uống nước nhiều vì đang ở vùng lấy mẫu có nguy cơ lây nhiễm cao. Cực thật đấy chứ, nhưng mình thấy vui vì đã làm được gì đó có ích.

Sáng hôm qua mình cùng mọi người vừa “đánh một trận sạch không kình ngạc!” ở quận 7. Test không có ca nào 2 gạch bỗng thấy đời nhẹ tênh….

(Chia sẻ của Á Hậu Vũ Hoàng My)