Nhật Ký | Vietcetera
Billboard banner
Nhật Ký

Nhật Ký

Series kể lại những trải nghiệm khó quên

Mình đang bắt đầu học cách thương thân

Thương

Mình đang bắt đầu học cách thương thân

Khi nghe câu “thương người như thể thương thân”, mình hay nghĩ đến vế “thương người” trước. Rõ ràng, bài học ở đây là những người xung quanh xứng đáng với thứ tình yêu thương tốt nhất.
Hôm nay mình cần một cái ôm khẩn cấp

Thương

Hôm nay mình cần một cái ôm khẩn cấp

Mở lòng là chuyện tưởng dễ mà khó. Phải chi những lúc yếu đuối nhất, mình có thể bước ra giữa phố, treo một cái bảng ngang thân ghi chữ “Tôi cần một cái ôm khẩn cấp.”