Nhật Ký: Tôi đi bầu cử | Vietcetera
Billboard banner

Nhật Ký: Tôi đi bầu cử

Năm 21 tuổi, tôi lần đầu thực hiện quyền công dân.
Nhật Ký: Tôi đi bầu cử

Cứ 5 năm một lần, người dân Việt Nam lại có cơ hội thực thi quyền làm chủ đất nước của mình.

#NhậtKý là series kể lại những trải nghiệm khó quên.


Tôi lần đầu ý thức được về chuyện bầu cử vào giữa năm 2011 - năm học lớp 5. Sáng sớm ngày chủ nhật ấy, tôi thấy bố mẹ quần áo nghiêm chỉnh, cầm theo hai tấm thẻ đang được đặt ngay ngắn trên bàn rồi đi ra khỏi nhà. 

Ngày hôm sau, tôi mang chuyện đi kể cho lũ bạn trên lớp. Hóa ra nhà ai cũng vậy cả. Có bạn còn được bố mẹ dẫn đi xem. Có gia đình còn đi cả xóm cùng nhau.

Tôi dần ý thức được đây là một sự kiện “lớn”. Ngày ra đường hôm ấy của bố mẹ, tôi không còn nghĩ là một ngày bình thường nữa. 

Sau đó 5 năm, tôi lại thấy thêm một ngày như vậy. Nhưng lần này tôi đã biết nhiều hơn. Hai tấm thẻ trên bàn mà 5 năm trước tôi thấy, gọi là thẻ cử tri. Chỗ bố mẹ tôi đi đến, là địa điểm bầu cử. Và cuộc bầu cử đấy là để bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là những người đại diện cho người dân định đoạt các vấn đề của đất nước.

Cũng lại sau đó 5 năm, lần đầu tiên tôi đủ điều kiện đi bầu. Sáng ngày 23/05/2021, tôi mang theo thẻ cử tri đến địa điểm bầu cử được ghi trên thẻ. Sau khi được phát phiếu bầu và phổ biến cách thức bỏ phiếu, tôi tiến hành nghiên cứu lý lịch từng ứng viên.

Trong lần bầu cử đầu tiên này, tôi ưu tiên những ứng viên trẻ, có cam kết hành động với môi trường và cộng đồng. Tôi cũng yêu thích những ứng viên xuất thân từ môi trường doanh nghiệp. 

Sau khoảng 30 phút, hài lòng với các quyết định của mình, tôi bỏ từng lá phiếu bầu vào các thùng phiếu tương ứng. 

Bước ra khỏi phòng bầu cử, tôi thấy trong mình sự xúc động. Là một người Việt Nam, giờ đây tôi vừa thực hiện quyền công dân ý nghĩa nhất. Lần đầu tiên.