NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Peter Cường Franklin của nhà hàng Anan Saigon | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Peter Cường Franklin của nhà hàng Anan Saigon

Gặp đầu bếp Peter Cường Franklin, chủ nhà hàng Anan Saigon, một thành viên của sự kiện Nosh Saigon 2019.