Phản ứng của Facebook về việc nhãn hàng tẩy chay | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Phản ứng của Facebook về việc nhãn hàng tẩy chay

Phó Chủ tịch toàn cầu phụ trách truyền thông và Chính sách công Facebook Nick Clegg khẳng định Facebook không hề hưởng lợi từ sự lan truyền của những ngôn từ kích động thù địch trên nền tảng của mình.