Podcast Cúng và đời sống tâm linh - Bít Tất #1 | Vietcetera
Billboard banner
Cúng và đời sống tâm linh - Bít Tất #1

03 Thg 02

Cúng và đời sống tâm linh - Bít Tất #1

Đã sao chép

Bạn có cúng không nếu không sống cùng bố mẹ? Bạn có quan trọng đời sống tâm linh của chính mình? Liệu cúng và… bói bài Tarot có liên quan đến nhau? Mọi câu hỏi sẽ được trả lời ở tập Bít Tất đầu tiên này!Bạn có thể gửi nhận xét, phản hồi hay ý tưởng, đề nghị tham gia về địa chỉ bittat@vietcetera.com. THÔNG TIN TẬP Host: Thùy Minh, Miêu Cao Podcast show: Bít Tất

NỘI DUNG PODCAST

Bạn có cúng không nếu không sống cùng bố mẹ? Bạn có quan trọng đời sống tâm linh của chính mình? Liệu cúng và… bói bài Tarot có liên quan đến nhau? Mọi câu hỏi sẽ được trả lời ở tập Bít Tất đầu tiên này!

Bạn có thể gửi nhận xét, phản hồi hay ý tưởng, đề nghị tham gia về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

THÔNG TIN TẬP

Host: Thùy Minh, Miêu Cao

Podcast show: Bít Tất

Liên kết

Các tập
Mới nhất