Podcast Có con hay không? - Bít Tất #17 | Vietcetera
Billboard banner
Có con hay không? - Bít Tất #17

26 Thg 03

Có con hay không? - Bít Tất #17

Đã sao chép

Tập này sẽ là cuộc trò chuyện, chia sẻ của 3 quan điểm: Thùy Minh, team “có con”; Long Nguyễn, team “không có con” và Miêu Cao, team “không chắc là muốn có con hay không” Có những lý do, giá trị nào mà mỗi người trân trọng để lựa chọn quyết định như vậy?Bạn có thể gửi nhận xét hoặc gợi ý chủ đề về địa chỉ email bittat@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

Tập này sẽ là cuộc trò chuyện, chia sẻ của 3 quan điểm: Thùy Minh, team “có con”; Long Nguyễn, team “không có con” và Miêu Cao, team “không chắc là muốn có con hay không”

Có những lý do, giá trị nào mà mỗi người trân trọng để lựa chọn quyết định như vậy?

Bạn có thể gửi nhận xét hoặc gợi ý chủ đề về địa chỉ email bittat@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất