Podcast Ngôn ngữ và địa phương - Bít Tất #171 | Vietcetera
Billboard banner
Ngôn ngữ và địa phương - Bít Tất #171

29 Thg 07

Ngôn ngữ và địa phương - Bít Tất #171

Đã sao chép

Thế nào là từ ngữ địa phương? Biệt ngữ xã hội là gì? Chúng ta sử dụng từ địa phương mỗi ngày, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi nguồn gốc của từ địa phương bắt đầu từ đâu? Vì sao mỗi vùng miền đều có từ địa phương khác nhau. Cách thay đổi của từ địa phương để thích nghi với thời đại mới như thế nào? Hãy cùng Thư Vũ và Phong Đỗ tìm hiểu qua tập podcast Bít Tất này nhé! THÔNG TIN TẬP Host: Thư Vũ, Phong Đỗ Podcast show: Bít Tất

NỘI DUNG PODCAST

Thế nào là từ ngữ địa phương? Biệt ngữ xã hội là gì?

Chúng ta sử dụng từ địa phương mỗi ngày, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi nguồn gốc của từ địa phương bắt đầu từ đâu? Vì sao mỗi vùng miền đều có từ địa phương khác nhau. Cách thay đổi của từ địa phương để thích nghi với thời đại mới như thế nào?

Hãy cùng Thư Vũ và Phong Đỗ tìm hiểu qua tập podcast Bít Tất này nhé!

THÔNG TIN TẬP

Host: Thư Vũ, Phong Đỗ

Podcast showBít Tất

Các tập
Mới nhất