Podcast Mạng xã hội - Bít Tất #18 | Vietcetera
Billboard banner
Mạng xã hội - Bít Tất #18

30 Thg 03

Mạng xã hội - Bít Tất #18

Đã sao chép

Trong tập Bít Tất này, 2 khách mời đặc biệt Linh Vetter và ca sĩ Bích Phương sẽ cùng nhau review 2 bộ phim "The Social Network" và "The Social Dilemma". Từ đó "lạm bàn" một chút về những  những trải nghiệm của mình khi dùng mạng xã hội. Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com. 

NỘI DUNG PODCAST

Trong tập Bít Tất này, 2 khách mời đặc biệt Linh Vetter và ca sĩ Bích Phương sẽ cùng nhau review 2 bộ phim "The Social Network" và "The Social Dilemma". Từ đó "lạm bàn" một chút về những  những trải nghiệm của mình khi dùng mạng xã hội.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất