Podcast Nhãn 18+ từ đâu mà ra? - Bít Tất #190 | Vietcetera
Billboard banner
Nhãn 18+ từ đâu mà ra? - Bít Tất #190

30 Thg 09

Nhãn 18+ từ đâu mà ra? - Bít Tất #190

Đã sao chép

“Lớn rồi con sẽ hiểu”, “Đợi đủ tuổi đi!”,... Chờ đợi thường khiến con người ta sốt ruột nhưng cũng khiến điều chờ đón phía trước ít nhiều trở nên có giá trị hơn. Chờ đến tuổi 18 đi để hoàn toàn được “tự chủ” cuộc sống. Chờ đến tuổi 18 đi để nhận được đủ quyền hạn (và trách nhiệm) của một công dân. 18+ không chỉ là một nhãn dán trong phim ảnh, ấn phẩm văn hoá nữa, mà còn xuất hiện trong nhiều mặt khác của đời sống xã hội. Trong tập podcast này, Diệp Khoa, Ngọc Bích và Elle Nguyễn này sẽ cùng bàn luận xem từ khi nào và tại sao tuổi 18 lại trở thành một con số đặc biệt ở nhiều quốc gia. Và hơn cả, nếu không phải là tuổi 18 thì độ tuổi nào chúng ta mới trưởng thành?

NỘI DUNG PODCAST

“Lớn rồi con sẽ hiểu”, “Đợi đủ tuổi đi!”,... Chờ đợi thường khiến con người ta sốt ruột nhưng cũng khiến điều chờ đón phía trước ít nhiều trở nên có giá trị hơn. Chờ đến tuổi 18 đi để hoàn toàn được “tự chủ” cuộc sống. Chờ đến tuổi 18 đi để nhận được đủ quyền hạn (và trách nhiệm) của một công dân.

18+ không chỉ là một nhãn dán trong phim ảnh, ấn phẩm văn hoá nữa, mà còn xuất hiện trong nhiều mặt khác của đời sống xã hội. Trong tập podcast này, Diệp Khoa, Ngọc Bích và Elle Nguyễn này sẽ cùng bàn luận xem từ khi nào và tại sao tuổi 18 lại trở thành một con số đặc biệt ở nhiều quốc gia. Và hơn cả, nếu không phải là tuổi 18 thì độ tuổi nào chúng ta mới trưởng thành?

Các tập
Mới nhất