Podcast Người lớn đọc truyện tranh - Bít Tất #194 | Vietcetera
Billboard banner
Người lớn đọc truyện tranh - Bít Tất #194

14 Thg 10

Người lớn đọc truyện tranh - Bít Tất #194

Đã sao chép

Khi chưa giỏi đọc chữ thì đọc truyện tranh có vẻ như là điều “hết sức bình thường”. Nhưng ở chiều ngược lại, có bất bình thường không khi đã “lớn đầu rồi” mà vẫn mê truyện tranh và thế giới “phi lý” mà chúng tạo ra? Trong tập Bít Tất này mời bạn cùng 2 host Ngọc Bích và Ngọc Linh cùng tìm hiểu xem, là người lớn, chúng ta có thể tìm thấy gì trong những cuốn truyện tranh nhé.

NỘI DUNG PODCAST

Khi chưa giỏi đọc chữ thì đọc truyện tranh có vẻ như là điều “hết sức bình thường”. Nhưng ở chiều ngược lại, có bất bình thường không khi đã “lớn đầu rồi” mà vẫn mê truyện tranh và thế giới “phi lý” mà chúng tạo ra?

Trong tập Bít Tất này mời bạn cùng 2 host Ngọc Bích và Ngọc Linh cùng tìm hiểu xem, là người lớn, chúng ta có thể tìm thấy gì trong những cuốn truyện tranh nhé.

Các tập
Mới nhất