Podcast Xu hướng tính dục và giới tính sinh học - Bít Tất #2 | Vietcetera
Billboard banner
Xu hướng tính dục và giới tính sinh học - Bít Tất #2

06 Thg 02

Xu hướng tính dục và giới tính sinh học - Bít Tất #2

Đã sao chép

Cụm từ LGBT xuất phát từ đâu? Giới tính khi sinh ra, bản dạng giới và xu hướng tính dục là gì? Một bạn gay mà thích một bạn nữ thì gọi là gì? Cùng tìm lời giải đáp với Miêu Cao, Managing Editor và Yui, Creative shop writer tại Vietcetera. Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi, ý tưởng hay đăng ký tham gia về địa chỉ bittat@vietcetera.com. THÔNG TIN TẬP Host: Yui, Miêu Cao Podcast show: Bít Tất

NỘI DUNG PODCAST

Cụm từ LGBT xuất phát từ đâu? Giới tính khi sinh ra, bản dạng giới và xu hướng tính dục là gì? Một bạn gay mà thích một bạn nữ thì gọi là gì? 

Cùng tìm lời giải đáp với Miêu Cao, Managing Editor và Yui, Creative shop writer tại Vietcetera. 

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi, ý tưởng hay đăng ký tham gia về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

THÔNG TIN TẬP

Host: Yui, Miêu Cao

Podcast showBít Tất

Liên kết

Các tập
Mới nhất