Podcast Tình yêu bóng đá - Bít Tất #20 | Vietcetera
Billboard banner
Tình yêu bóng đá - Bít Tất #20

02 Thg 04

Tình yêu bóng đá - Bít Tất #20

Đã sao chép

Sự thay đổi trong tư duy làm bóng đá và sự đầu tư vào thế hệ cầu thủ trẻ đã thay đổi hoàn toàn thành tích của bóng đá Việt Nam những năm qua. Cách mọi người cổ vũ cho bóng đá cũng vì thế mà thay đổi theo hướng tích cực hơn. Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Tuấn Anh, Xuân Long và Harvey trong Podcast Bít Tất #20: Tình yêu bóng đá. Bạn có thể gửi email nhận xét và gợi ý chủ đề cho Bít Tất về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

Sự thay đổi trong tư duy làm bóng đá và sự đầu tư vào thế hệ cầu thủ trẻ đã thay đổi hoàn toàn thành tích của bóng đá Việt Nam những năm qua. Cách mọi người cổ vũ cho bóng đá cũng vì thế mà thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Tuấn Anh, Xuân Long và Harvey trong Podcast Bít Tất #20: Tình yêu bóng đá.

Bạn có thể gửi email nhận xét và gợi ý chủ đề cho Bít Tất về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

Liên kết

Các tập
Mới nhất