Podcast Tiếng Ta lai tiếng Tây - Bít Tất #24 | Vietcetera
Billboard banner
Tiếng Ta lai tiếng Tây - Bít Tất #24

12 Thg 04

Tiếng Ta lai tiếng Tây - Bít Tất #24

Đã sao chép

Code-switching là kết hợp nhiều ngôn ngữ trong cùng một lời nói, và có thể là cả hành viĐiều này thường xảy ra khi người ta biết nhiều hơn một ngôn ngữ và tần suất sử dụng ngôn ngữ thứ 2 nhiều hơn tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra điều này còn bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh khác nhau hay chính nội dung cuộc trò chuyện. Việc "chuyển mã" giữa những ngôn ngữ khác nhau mang lại những lợi ích và những khó khăn nào? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ của Trân Lê, Đức Anh và Trân Lim.

NỘI DUNG PODCAST

Code-switching là kết hợp nhiều ngôn ngữ trong cùng một lời nói, và có thể là cả hành vi
Điều này thường xảy ra khi người ta biết nhiều hơn một ngôn ngữ và tần suất sử dụng ngôn ngữ thứ 2 nhiều hơn tiếng mẹ đẻ. 

Ngoài ra điều này còn bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh khác nhau hay chính nội dung cuộc trò chuyện. Việc "chuyển mã" giữa những ngôn ngữ khác nhau mang lại những lợi ích và những khó khăn nào?

Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ của Trân Lê, Đức Anh và Trân Lim.

Liên kết

Các tập
Mới nhất