Podcast Già trước tuổi - Bít Tất #27 | Vietcetera
Billboard banner
Già trước tuổi - Bít Tất #27

22 Thg 04

Già trước tuổi - Bít Tất #27

Đã sao chép

Vẻ ngoài của một người có phản ánh sự trưởng thành của họ? Nếu không phải là tuổi tác, điều gì mới là thước đo hoàn thiện nhất độ trưởng thành của chúng ta?  Trưởng thành sớm có thể là một chặng đường cô đơn nhưng không nhất thiết phải đau khổ. Cách bạn chọn tư duy và trải nghiệm sẽ định hình nhận thức của bạn khi trưởng thành.  Trong tập Bít Tất lần này, cùng gặp gỡ và lắng nghe Miêu Cao, Managing Editor và Xuân Long, Editor tại Vietcetera chia sẻ về chủ đề trưởng thành sớm nhé! Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.  

NỘI DUNG PODCAST

Vẻ ngoài của một người có phản ánh sự trưởng thành của họ? Nếu không phải là tuổi tác, điều gì mới là thước đo hoàn thiện nhất độ trưởng thành của chúng ta? 

Trưởng thành sớm có thể là một chặng đường cô đơn nhưng không nhất thiết phải đau khổ. Cách bạn chọn tư duy và trải nghiệm sẽ định hình nhận thức của bạn khi trưởng thành. 

Trong tập Bít Tất lần này, cùng gặp gỡ và lắng nghe Miêu Cao, Managing Editor và Xuân Long, Editor tại Vietcetera chia sẻ về chủ đề trưởng thành sớm nhé!

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

 

Liên kết

Các tập
Mới nhất