Podcast Sốc văn hóa ngược - Bít Tất #30 | Vietcetera
Billboard banner
Sốc văn hóa ngược - Bít Tất #30

29 Thg 04

Sốc văn hóa ngược - Bít Tất #30

Đã sao chép

Sốc văn hóa ngược là hiện tượng xảy ra khi ta trở về nước nhà sau một thời gian dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Nó xảy ra vì chúng ta cảm giác lạc lõng giữa những thứ chúng ta cho là quen thuộc. Cú sốc văn hóa ngược có 4 giai đoạn và 8 yếu tố ảnh hưởng.Những trải nghiệm khi sốc văn hóa ngược là gì? Thay đổi môi trường sống có khiến cho chúng ta thay đổi luôn cả tính cách? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Khánh Lâm, Creative Producer, Đức Anh, SEO Manager và Harvey, Video Editor tại Vietcetera.Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

Sốc văn hóa ngược là hiện tượng xảy ra khi ta trở về nước nhà sau một thời gian dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Nó xảy ra vì chúng ta cảm giác lạc lõng giữa những thứ chúng ta cho là quen thuộc. Cú sốc văn hóa ngược có 4 giai đoạn và 8 yếu tố ảnh hưởng.

Những trải nghiệm khi sốc văn hóa ngược là gì? Thay đổi môi trường sống có khiến cho chúng ta thay đổi luôn cả tính cách? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Khánh Lâm, Creative Producer, Đức Anh, SEO Manager và Harvey, Video Editor tại Vietcetera.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

Liên kết

Các tập
Mới nhất