Podcast Thiết kế cho con người - Bít Tất #31 | Vietcetera
Billboard banner
Thiết kế cho con người - Bít Tất #31

04 Thg 05

Thiết kế cho con người - Bít Tất #31

Đã sao chép

Hiện nay, lối tư duy thiết kế lấy con người làm trung tâm, thuận tiện cho những hoạt động của con người đang ngày càng phát huy thế mạnh và được tìm hiểu nhiều hơn.Làm thế nào để áp dụng những kiến thức thiết kế vào đời sống hằng ngày, mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Khánh Lâm, Creative Producer và Trà Nhữ, Illustrator Manager tại Vietcetera nhé.Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

Hiện nay, lối tư duy thiết kế lấy con người làm trung tâm, thuận tiện cho những hoạt động của con người đang ngày càng phát huy thế mạnh và được tìm hiểu nhiều hơn.

Làm thế nào để áp dụng những kiến thức thiết kế vào đời sống hằng ngày, mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Khánh Lâm, Creative Producer và Trà Nhữ, Illustrator Manager tại Vietcetera nhé.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

Liên kết

Các tập
Mới nhất