Podcast Trí tưởng tượng - Bít Tất #33 | Vietcetera
Billboard banner
Trí tưởng tượng - Bít Tất #33

08 Thg 05

Trí tưởng tượng - Bít Tất #33

Đã sao chép

Trí tưởng tượng là một khái niệm đã quá đỗi quen thuộc với bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi trí tưởng tượng bắt đầu phát triển từ khi nào chưa? Liệu chúng ta khi còn bé có sáng tạo hơn chúng ta khi trưởng thành?Và có những cách nào để vận dụng trí tưởng tượng để phục vụ cho việc sáng tạo? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ tử Long Nguyễn, Head of Clients Solution và Miêu Cao, Managing Editor tại Vietcetera.Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

Trí tưởng tượng là một khái niệm đã quá đỗi quen thuộc với bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi trí tưởng tượng bắt đầu phát triển từ khi nào chưa? Liệu chúng ta khi còn bé có sáng tạo hơn chúng ta khi trưởng thành?

Và có những cách nào để vận dụng trí tưởng tượng để phục vụ cho việc sáng tạo? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ tử Long Nguyễn, Head of Clients Solution và Miêu Cao, Managing Editor tại Vietcetera.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

Liên kết

Các tập
Mới nhất