Podcast "Giới trẻ ngày nay" - Bít Tất #34 | Vietcetera
Billboard banner
"Giới trẻ ngày nay" - Bít Tất #34

12 Thg 05

"Giới trẻ ngày nay" - Bít Tất #34

Đã sao chép

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có "khoảng cách thế hệ", chẳng phải con người nào sinh ra cũng trải qua chừng ấy giai đoạn, chừng đấy thời gian để trưởng thành hay sao?Có khá nhiều học thuyết được đặt ra quanh câu hỏi này, một trong số đó cho rằng xã hội cứ mỗi 20 năm lại chuyển mình sang một giai đoạn mới, từ đó tạo ra những sự khác biệt trong các thế hệ. Trong tập Bít Tất này, cũng Khánh Lâm, Creative Producer và Victoria Trần, Brand Experience Manager tại Vietcetera tìm hiểu về những thuyết này nhé.Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có "khoảng cách thế hệ", chẳng phải con người nào sinh ra cũng trải qua chừng ấy giai đoạn, chừng đấy thời gian để trưởng thành hay sao?

Có khá nhiều học thuyết được đặt ra quanh câu hỏi này, một trong số đó cho rằng xã hội cứ mỗi 20 năm lại chuyển mình sang một giai đoạn mới, từ đó tạo ra những sự khác biệt trong các thế hệ. Trong tập Bít Tất này, cũng Khánh Lâm, Creative Producer và Victoria Trần, Brand Experience Manager tại Vietcetera tìm hiểu về những thuyết này nhé.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

Liên kết

Các tập
Mới nhất