Podcast Đối mặt với thay đổi - Bít Tất #35 | Vietcetera
Billboard banner
Đối mặt với thay đổi - Bít Tất #35

15 Thg 05

Đối mặt với thay đổi - Bít Tất #35

Đã sao chép

Ở một mức độ nào đó, ai trong chúng ta cũng có cảm giác không thoải mái khi đối mặt với sự thay đổi. Tuy nhiên dù cho chúng ta có cố gắng kiểm soát đến mức nào, sẽ luôn có những thay đổi xảy đến mà chúng ta không thể tránh được, đại dịch trong năm vừa qua là một ví dụ. Tuy nhiên có một phương pháp giúp chúng ta tập trung vào 4 yếu tố chính để giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ trước sự thay đổi. Trong tập này, hãy cùng Đức Anh, SEO Manager và Hằng Nguyễn, Head of Client Solutions tại Vietcetera tìm hiểu về phương pháp này.Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

Ở một mức độ nào đó, ai trong chúng ta cũng có cảm giác không thoải mái khi đối mặt với sự thay đổi. Tuy nhiên dù cho chúng ta có cố gắng kiểm soát đến mức nào, sẽ luôn có những thay đổi xảy đến mà chúng ta không thể tránh được, đại dịch trong năm vừa qua là một ví dụ. 

Tuy nhiên có một phương pháp giúp chúng ta tập trung vào 4 yếu tố chính để giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ trước sự thay đổi. Trong tập này, hãy cùng Đức Anh, SEO Manager và Hằng Nguyễn, Head of Client Solutions tại Vietcetera tìm hiểu về phương pháp này.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

Liên kết

Các tập
Mới nhất