Podcast Thiền - Bít Tất #4 | Vietcetera
Billboard banner
Thiền - Bít Tất #4

12 Thg 02

Thiền - Bít Tất #4

Đã sao chép

Thiền có rất nhiều lợi ích đã được chứng minh, từ tăng 'độ dẻo' của não bộ đến xóa nhòa khoảng cách thế hệ. Nhưng thiền không bắt buộc là ngồi xếp bằng, mắt lim dim. Thiền là một trải nghiệm cá nhân và phụ thuộc vào hoàn cảnh tiếp cận của mỗi người.Bạn cần biết điều gì về thiền? Bạn có thể đọc những tài liệu nào về thiền? Mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của chị Thùy Minh, Head of Content Direction và Miêu Cao, Managing Editor tại Vietcetera.Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi, ý tưởng hay đăng ký tham gia về địa chỉ bittat@vietcetera.com. THÔNG TIN TẬP Host: Thùy Minh, Miêu Cao Podcast show: Bít Tất

NỘI DUNG PODCAST

Thiền có rất nhiều lợi ích đã được chứng minh, từ tăng 'độ dẻo' của não bộ đến xóa nhòa khoảng cách thế hệ. Nhưng thiền không bắt buộc là ngồi xếp bằng, mắt lim dim. Thiền là một trải nghiệm cá nhân và phụ thuộc vào hoàn cảnh tiếp cận của mỗi người.

Bạn cần biết điều gì về thiền? Bạn có thể đọc những tài liệu nào về thiền? Mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của chị Thùy Minh, Head of Content Direction và Miêu Cao, Managing Editor tại Vietcetera.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi, ý tưởng hay đăng ký tham gia về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

THÔNG TIN TẬP

Host: Thùy Minh, Miêu Cao

Podcast showBít Tất

Liên kết

Các tập
Mới nhất