Podcast Cạch mặt Cyberbully - Bít Tất #63 | Vietcetera
Billboard banner
Cạch mặt Cyberbully - Bít Tất #63

30 Thg 09

Cạch mặt Cyberbully - Bít Tất #63

Đã sao chép

Cyberbullying là hành động quấy rối và cố ý làm tổn hại đến tinh thần, danh dự của người khác thông qua Internet. Cyberbullying đã và đang trở thành vấn đề gây nhức nhối trong xã hội bởi độ trầm trọng của các vụ việc và sự gia tăng của các bystanders - những người bàng quan trước sự cầu cứu của nạn nhân.Vậy điều gì là cần thiết để ngăn chặn những hành động sai-berbully này? Câu trả lời sẽ được chia sẻ bởi Như Quỳnh, Social Media Executive và Hùng Luận, Social Media Manager của Vietcetera trong tập Bít Tất lần này.Hãy tham gia chiến dịch cam kết trở thành Công Dân Mạng tích cực của International Plan tại đây!

NỘI DUNG PODCAST

Cyberbullying là hành động quấy rối và cố ý làm tổn hại đến tinh thần, danh dự của người khác thông qua Internet. Cyberbullying đã và đang trở thành vấn đề gây nhức nhối trong xã hội bởi độ trầm trọng của các vụ việc và sự gia tăng của các bystanders - những người bàng quan trước sự cầu cứu của nạn nhân.

Vậy điều gì là cần thiết để ngăn chặn những hành động sai-berbully này? Câu trả lời sẽ được chia sẻ bởi Như Quỳnh, Social Media Executive và Hùng Luận, Social Media Manager của Vietcetera trong tập Bít Tất lần này.

Hãy tham gia chiến dịch cam kết trở thành Công Dân Mạng tích cực của International Plan tại đây!

Liên kết

Các tập
Mới nhất