Podcast Đưa tin sai, thiệt về ai? - Bít Tất #69 | Vietcetera
Billboard banner
Đưa tin sai, thiệt về ai? - Bít Tất #69

14 Thg 10

Đưa tin sai, thiệt về ai? - Bít Tất #69

Đã sao chép

Tin giả cũng giống như 1 loại virus, cùng với thuật toán của các trang mạng xã hội, nó như biến thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tệ hơn cả, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là những người hay có tâm lý sợ hãi hay thiếu hiểu biết, vốn đã là những người rất dễ tổn thương.Những tin tức lá cải có thể gây ra hậu quả tai hại đến mức nào? Để giã từ các loại tin giả cần có những phương thức những gì? Hãy cùng lắng nghe cuộc bàn luận của Zoey, Freelance Producer, Hằng, Head of Client Solution Editor của Vietcetera và Đức Anh để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những lần dắt mũi bởi tin giả nhé.Plan International là tổ chức nhân đạo phi chính phủ, với mục tiêu đem đến cuộc sống tốt đẹp và sự phát triển toàn diện cho trẻ em trên toàn thế giới.#AnToanTrenMang, #BeSafeOnline, # plan-international

NỘI DUNG PODCAST

Tin giả cũng giống như 1 loại virus, cùng với thuật toán của các trang mạng xã hội, nó như biến thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tệ hơn cả, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là những người hay có tâm lý sợ hãi hay thiếu hiểu biết, vốn đã là những người rất dễ tổn thương.

Những tin tức lá cải có thể gây ra hậu quả tai hại đến mức nào? Để giã từ các loại tin giả cần có những phương thức những gì? Hãy cùng lắng nghe cuộc bàn luận của Zoey, Freelance Producer, Hằng, Head of Client Solution Editor của Vietcetera và Đức Anh để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những lần dắt mũi bởi tin giả nhé.

Plan International là tổ chức nhân đạo phi chính phủ, với mục tiêu đem đến cuộc sống tốt đẹp và sự phát triển toàn diện cho trẻ em trên toàn thế giới.
#AnToanTrenMang, #BeSafeOnline, # plan-internationalLiên kết

Các tập
Mới nhất