Podcast Tìm đâu để thấy Mentor - Bít Tất Ngành #96 | Vietcetera
Billboard banner
Tìm đâu để thấy Mentor - Bít Tất Ngành #96

17 Thg 12

Tìm đâu để thấy Mentor - Bít Tất Ngành #96

Đã sao chép

Mentor vừa là một người cố vấn, vừa là một người bạn. Họ có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để làm một người cố vấn, nhưng cũng gần gũi và được tin cậy như một người bạn. Dường như đằng sau bất cứ người thành công nào cũng là một vài vị Mentor có tầm ảnh hưởng.Thế nhưng biết phải tìm kiếm Mentor ở đâu, ngỏ lời như thế nào để được nhận làm Mentee? Câu trả lời sẽ có trong podcast này qua những chia sẻ của Tiến Sĩ Phi Yến, Director tại Beowulf Blockchain, Giảng viên Đại học RMIT và anh Nguyễn Chí Đức - Giám đốc Thương mại VOTIVA, Cựu sinh viên RMIT.Cảm ơn RMIT Vietnam Postgraduate Programs đã đồng hành cùng Vietcetera trong tập Bít Tất này.

NỘI DUNG PODCAST

Mentor vừa là một người cố vấn, vừa là một người bạn. Họ có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để làm một người cố vấn, nhưng cũng gần gũi và được tin cậy như một người bạn. Dường như đằng sau bất cứ người thành công nào cũng là một vài vị Mentor có tầm ảnh hưởng.

Thế nhưng biết phải tìm kiếm Mentor ở đâu, ngỏ lời như thế nào để được nhận làm Mentee? Câu trả lời sẽ có trong podcast này qua những chia sẻ của Tiến Sĩ Phi Yến, Director tại Beowulf Blockchain, Giảng viên Đại học RMIT và anh Nguyễn Chí Đức - Giám đốc Thương mại VOTIVA, Cựu sinh viên RMIT.

Cảm ơn RMIT Vietnam Postgraduate Programs đã đồng hành cùng Vietcetera trong tập Bít Tất này.

Các tập
Mới nhất