Podcast Không muốn nhưng sao vẫn muộn? - Bít Tất Tâm Lý #148 | Vietcetera
Billboard banner
Không muốn nhưng sao vẫn muộn? - Bít Tất Tâm Lý #148

24 Thg 05

Không muốn nhưng sao vẫn muộn? - Bít Tất Tâm Lý #148

Đã sao chép

Ngụy biện lập kế hoạch là gì mà luôn khiến bạn trễ giờ? Khi đặt tiến độ cho công việc, chúng ta luôn mong mình sẽ bám sát thời gian, nhưng kinh nghiệm cho thấy điều đó chỉ diễn ra trong một thế giới lý tưởng. Bạn hy vọng sẽ ra khỏi văn phòng lúc 6 giờ, nhưng đến 7 giờ vẫn đang cặm cụi chạy deadline. Trước cuộc hẹn với đám bạn thân, bạn tính toán kỹ lưỡng các bước để không đến muộn, nhưng cuối cùng đời không như là mơ. Tưởng chừng chỉ là rắc rối của riêng bạn, nhưng việc chúng ta luôn cần nhiều thời gian hơn dự tính là một lý thuyết khoa học đã được chứng minh. Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này nhé. Minh họa: Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.  

NỘI DUNG PODCAST

Ngụy biện lập kế hoạch là gì mà luôn khiến bạn trễ giờ? Khi đặt tiến độ cho công việc, chúng ta luôn mong mình sẽ bám sát thời gian, nhưng kinh nghiệm cho thấy điều đó chỉ diễn ra trong một thế giới lý tưởng.

Bạn hy vọng sẽ ra khỏi văn phòng lúc 6 giờ, nhưng đến 7 giờ vẫn đang cặm cụi chạy deadline. Trước cuộc hẹn với đám bạn thân, bạn tính toán kỹ lưỡng các bước để không đến muộn, nhưng cuối cùng đời không như là mơ.

Tưởng chừng chỉ là rắc rối của riêng bạn, nhưng việc chúng ta luôn cần nhiều thời gian hơn dự tính là một lý thuyết khoa học đã được chứng minh. Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này nhé.

Minh họa: Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.

 

Các tập
Mới nhất