Podcast Lây nhau dùng điện thoại - Bít Tất Tâm Lý #183 | Vietcetera
Billboard banner
Lây nhau dùng điện thoại - Bít Tất Tâm Lý #183

06 Thg 09

Lây nhau dùng điện thoại - Bít Tất Tâm Lý #183

Đã sao chép

Bạn đi cafe với nhóm bạn, đang trò chuyện rôm rả thì một người lấy điện thoại ra lướt. Và rồi một cách vô thức, tất cả nhóm đều mở máy ra xem. Không khí cuộc gặp mặt bỗng trở nên kỳ cục, cho đến khi một người “hồi sinh” nó bằng một chủ đề khác. Vì sao cứ nhìn thấy người khác lướt điện thoại là ta lại bị “lây”? Đây chỉ là phản ứng bắt chước người khác, hay còn là một chiến thuật xã giao nữa? Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này nhé. Minh họa bởi Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

NỘI DUNG PODCAST

Bạn đi cafe với nhóm bạn, đang trò chuyện rôm rả thì một người lấy điện thoại ra lướt. Và rồi một cách vô thức, tất cả nhóm đều mở máy ra xem. Không khí cuộc gặp mặt bỗng trở nên kỳ cục, cho đến khi một người “hồi sinh” nó bằng một chủ đề khác.

Vì sao cứ nhìn thấy người khác lướt điện thoại là ta lại bị “lây”? Đây chỉ là phản ứng bắt chước người khác, hay còn là một chiến thuật xã giao nữa? Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này nhé.

Minh họa bởi Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Các tập
Mới nhất