Podcast Nỗi đau có thể di truyền không? - Bít Tất Tâm Lý #195 | Vietcetera
Billboard banner
Nỗi đau có thể di truyền không? - Bít Tất Tâm Lý #195

18 Thg 10

Nỗi đau có thể di truyền không? - Bít Tất Tâm Lý #195

Đã sao chép

Việt Nam có một lịch sử không hề bình lặng khi từng trải qua chế độ thuộc địa và nhiều cuộc chiến tranh. Nỗi đau mà những sự kiện này gây ra dường như không chỉ dừng lại ở thế hệ sinh ra và lớn lên trong những năm tháng đó. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh chúng có thể di truyền sang con cháu của họ, tạo thành chấn thương tâm lý liên thế hệ. Vậy những nỗi đau này di truyền theo cách nào, và chúng ta có thể làm gì để chặn đứng đường đi của chúng? Hãy cùng Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu qua tập Bít Tất Tâm Lý với  chủ đề “Chấn thương liên thế hệ”. Minh họa bởi Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

NỘI DUNG PODCAST

Việt Nam có một lịch sử không hề bình lặng khi từng trải qua chế độ thuộc địa và nhiều cuộc chiến tranh. Nỗi đau mà những sự kiện này gây ra dường như không chỉ dừng lại ở thế hệ sinh ra và lớn lên trong những năm tháng đó. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh chúng có thể di truyền sang con cháu của họ, tạo thành chấn thương tâm lý liên thế hệ.

Vậy những nỗi đau này di truyền theo cách nào, và chúng ta có thể làm gì để chặn đứng đường đi của chúng? Hãy cùng Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu qua tập Bít Tất Tâm Lý với  chủ đề “Chấn thương liên thế hệ”.

Minh họa bởi Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

Các tập
Mới nhất