Podcast Đăng bài rồi lại xóa - Bít Tất Tâm Lý #199 | Vietcetera
Billboard banner
Đăng bài rồi lại xóa - Bít Tất Tâm Lý  #199

01 Thg 11

Đăng bài rồi lại xóa - Bít Tất Tâm Lý #199

Đã sao chép

Cổ ngữ có nói, trên đời có 3 thứ không thể lấy lại được là lời nói, thời gian và cơ hội. Thế nhưng trong thời đại số, ta hoàn toàn có thể rút lại những phát ngôn trên mạng xã hội chỉ với một nút xóa. Nhờ sự tiện lợi của chức năng này, nhiều người thường xuyên đăng bài rồi lại xóa trong tích tắc. Họ làm điều này có thể vì “vạ miệng”, vì đạt được mục đích hay vì muốn cất đi phiên bản cũ của mình. Trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này, hãy cùng editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu nguyên nhân chúng ta đăng bài rồi lại xóa, cũng như những điều cần chú ý khi phát ngôn trên mạng xã hội.  Minh họa bởi Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

NỘI DUNG PODCAST

Cổ ngữ có nói, trên đời có 3 thứ không thể lấy lại được là lời nói, thời gian và cơ hội. Thế nhưng trong thời đại số, ta hoàn toàn có thể rút lại những phát ngôn trên mạng xã hội chỉ với một nút xóa. 

Nhờ sự tiện lợi của chức năng này, nhiều người thường xuyên đăng bài rồi lại xóa trong tích tắc. Họ làm điều này có thể vì “vạ miệng”, vì đạt được mục đích hay vì muốn cất đi phiên bản cũ của mình. 

Trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này, hãy cùng editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu nguyên nhân chúng ta đăng bài rồi lại xóa, cũng như những điều cần chú ý khi phát ngôn trên mạng xã hội.  

Minh họa bởi Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Các tập
Mới nhất