Podcast Càng đông càng “mất” vui - Bít Tất Tâm Lý #233 | Vietcetera
Billboard banner
Càng đông càng “mất” vui - Bít Tất Tâm Lý #233

21 Thg 02

Càng đông càng “mất” vui - Bít Tất Tâm Lý #233

Đã sao chép

Từ nhỏ chúng ta vốn được dạy “góp gió thành bão". Nhưng khi làm việc nhóm bạn có từng nhận ra, càng đông người thì nhóm làm việc càng kém hiệu quả?Khi số thành viên nhóm tăng lên, quá trình làm việc sẽ nảy sinh nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ. Các yếu tố cá nhân và xã hội cùng tác động lên mỗi thành viên, cản trở quá trình học tập và làm việc ban đầu. Trong tập Bít tất Tâm lý lần này hãy cũng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu về  “hiệu ứng Ringelmann” - nguyên nhân khiến làm việc nhóm trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Bích Thủy @salted.evian cho Vietcetera#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy 

NỘI DUNG PODCAST

Từ nhỏ chúng ta vốn được dạy “góp gió thành bão". Nhưng khi làm việc nhóm bạn có từng nhận ra, càng đông người thì nhóm làm việc càng kém hiệu quả?

Khi số thành viên nhóm tăng lên, quá trình làm việc sẽ nảy sinh nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ. Các yếu tố cá nhân và xã hội cùng tác động lên mỗi thành viên, cản trở quá trình học tập và làm việc ban đầu. Trong tập Bít tất Tâm lý lần này hãy cũng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu về  “hiệu ứng Ringelmann” - nguyên nhân khiến làm việc nhóm trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Bích Thủy @salted.evian cho Vietcetera
#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy 

Các tập
Mới nhất