Podcast 3650++ day from dream to “Backstage” - Stage 2 - The Backstage - Sáng Tạo - Nghệ Thuật | Bootcamp 1 | Vietcetera
Billboard banner
3650++ day from dream to “Backstage” - Stage 2 - The Backstage - Sáng Tạo - Nghệ Thuật | Bootcamp 1

19 Thg 10

3650++ day from dream to “Backstage” - Stage 2 - The Backstage - Sáng Tạo - Nghệ Thuật | Bootcamp 1

Đã sao chép

Hơn 3650 ngày làm việc trong ngành giải trí, tất cả chỉ bắt đầu bằng giấc mở của một cậu bé 10 tuổi đam mê các chương trình giải trí. Cùng lắng nghe hành trình của mình trong Stage 2 của The Backstage Podcast mang tên 3650++ DAY FROM DREAM TO “BACKSTAGE”.

NỘI DUNG PODCAST

Hơn 3650 ngày làm việc trong ngành giải trí, tất cả chỉ bắt đầu bằng giấc mở của một cậu bé 10 tuổi đam mê các chương trình giải trí. Cùng lắng nghe hành trình của mình trong Stage 2 của The Backstage Podcast mang tên 3650++ DAY FROM DREAM TO “BACKSTAGE”.

Các tập
Mới nhất