Podcast "Tự Do" phải "Dò Ba Chân" - Dế Mèn Du Ký x Young&Wealthy - Chất Lượng Sống x Tài chính - Kinh tế | Special Edition | Vietcetera
Billboard banner
"Tự Do" phải "Dò Ba Chân" - Dế Mèn Du Ký x Young&Wealthy - Chất Lượng Sống x Tài chính - Kinh tế | Special Edition

12 Thg 11

"Tự Do" phải "Dò Ba Chân" - Dế Mèn Du Ký x Young&Wealthy - Chất Lượng Sống x Tài chính - Kinh tế | Special Edition

Đã sao chép

Liệu freelance có thực sự “tự do” như nhiều người vẫn nghĩ? Để làm công việc tự do cần chuẩn bị những nền tảng tài chính gì? Những chia sẻ về khó khăn, thử thách của một travel vlogger dưới góc nhìn giải pháp của một chuyên viên tài chính.Cám ơn Baemin và Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Chất Lượng Sống và Tài chính - Kinh tế tại Cast Camp 2021

NỘI DUNG PODCAST

Liệu freelance có thực sự “tự do” như nhiều người vẫn nghĩ? Để làm công việc tự do cần chuẩn bị những nền tảng tài chính gì? Những chia sẻ về khó khăn, thử thách của một travel vlogger dưới góc nhìn giải pháp của một chuyên viên tài chính.

Cám ơn Baemin và Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Chất Lượng Sống và Tài chính - Kinh tế tại Cast Camp 2021

Các tập
Mới nhất