Podcast Bồn tiểu của Duchamp qua 3 bước cảm thụ của Roland Barthes: Nghệ thuật không "khó hiểu" như bạn nghĩ - Củ Nghệ - Sáng Tạo - Nghệ thuật | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Bồn tiểu của Duchamp qua 3 bước cảm thụ của Roland Barthes: Nghệ thuật không "khó hiểu" như bạn nghĩ - Củ Nghệ - Sáng Tạo - Nghệ thuật | Casting

24 Thg 09

Bồn tiểu của Duchamp qua 3 bước cảm thụ của Roland Barthes: Nghệ thuật không "khó hiểu" như bạn nghĩ - Củ Nghệ - Sáng Tạo - Nghệ thuật | Casting

Đã sao chép

Củ Nghệ là một series nhập môn thường thức nghệ thuật dành cho tất cả mọi người, giúp cho bất kỳ ai cũng hiểu và "cảm" được nghệ thuật. Đây là một nỗ lực trong việc mở rộng vòng tròn tiếp nhận của nghệ thuật Việt Nam đương đại - một nền nghệ thuật đang phát triển rất nhanh với rất nhiều tài năng nhưng đang thiếu đi một cộng đồng để ủng hộ và hơn hết là đầu tư vào sự phát triển của nó.

NỘI DUNG PODCAST

Củ Nghệ là một series nhập môn thường thức nghệ thuật dành cho tất cả mọi người, giúp cho bất kỳ ai cũng hiểu và "cảm" được nghệ thuật. Đây là một nỗ lực trong việc mở rộng vòng tròn tiếp nhận của nghệ thuật Việt Nam đương đại - một nền nghệ thuật đang phát triển rất nhanh với rất nhiều tài năng nhưng đang thiếu đi một cộng đồng để ủng hộ và hơn hết là đầu tư vào sự phát triển của nó.

Các tập
Mới nhất