Podcast Chiếc xô thủng và quản lý tài chính cá nhân - 3 Phải - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1 | Vietcetera
Billboard banner
Chiếc xô thủng và quản lý tài chính cá nhân - 3 Phải - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1

19 Thg 10

Chiếc xô thủng và quản lý tài chính cá nhân - 3 Phải - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1

Đã sao chép

“ Chiếc xô thủng và quản lý tài chính cá nhân “ Bạn có hay thấy tình trạng tiền mình làm ra thì nhiều mà đi đâu hết nhỉ?!Nếu là có, thì mình cùng ngồi ngẫm lại xem cùng team 3 Phải nhé!Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

“ Chiếc xô thủng và quản lý tài chính cá nhân “ 

Bạn có hay thấy tình trạng tiền mình làm ra thì nhiều mà đi đâu hết nhỉ?!
Nếu là có, thì mình cùng ngồi ngẫm lại xem cùng team 3 Phải nhé!

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.

Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất