Podcast Làm hết mực, chơi khô máu? - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh Tế | Finale | Vietcetera
Billboard banner
Làm hết mực, chơi khô máu? - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh Tế | Finale

05 Thg 11

Làm hết mực, chơi khô máu? - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh Tế | Finale

Đã sao chép

Nếu tự nhiên có 1 tỉ đồng trên trời rơi xuống, bạn sẽ làm gì? Sẽ làm hết mực để tiền đẻ ra tiền, tỉ sinh nghìn tỉ? Hay bạn sẽ chơi khô máu, chẳng cần hỏi bố cháu là ai? Hãy đến một tập đặc biệt của Tiền Tài Tình, cuộc ‘300 mặt một lời’ cùng Lan Tiền Tệ, Hiền Tài Tử, Uy Tình Tứ, và cả trăm bạn thính giả khác!Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

Nếu tự nhiên có 1 tỉ đồng trên trời rơi xuống, bạn sẽ làm gì? Sẽ làm hết mực để tiền đẻ ra tiền, tỉ sinh nghìn tỉ? Hay bạn sẽ chơi khô máu, chẳng cần hỏi bố cháu là ai? Hãy đến một tập đặc biệt của Tiền Tài Tình, cuộc ‘300 mặt một lời’ cùng Lan Tiền Tệ, Hiền Tài Tử, Uy Tình Tứ, và cả trăm bạn thính giả khác!

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất