Podcast NFT: kỷ nguyên mới hay cơn sốt ngắn hạn? - Dấu Vết Tương Lai - Công Nghệ | Casting | Vietcetera
Billboard banner
NFT: kỷ nguyên mới hay cơn sốt ngắn hạn? - Dấu Vết Tương Lai - Công Nghệ | Casting

24 Thg 09

NFT: kỷ nguyên mới hay cơn sốt ngắn hạn? - Dấu Vết Tương Lai - Công Nghệ | Casting

Đã sao chép

Một cái nhìn khái quát về công nghệ NFT với ứng dụng trong ngành nghệ thuật cùng những lợi ích cho con người và nguy cơ cho hành tinh của chúng ta.

NỘI DUNG PODCAST

Một cái nhìn khái quát về công nghệ NFT với ứng dụng trong ngành nghệ thuật cùng những lợi ích cho con người và nguy cơ cho hành tinh của chúng ta.

Các tập
Mới nhất