Podcast Product & Data - Chuyện nghề sau những lần Ủa em? - NOIGIDI - Công Nghệ | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Product & Data - Chuyện nghề sau những lần Ủa em? - NOIGIDI - Công Nghệ | Casting

24 Thg 09

Product & Data - Chuyện nghề sau những lần Ủa em? - NOIGIDI - Công Nghệ | Casting

Đã sao chép

Cái "podcast này nghe cứ sao sao ấy"! Phải rồi, vì những tình huống không của riêng ai này mà chúng mình - đứa Product, đứa Data mong muốn chia sẻ góc nhìn của tụi mình về 2 mảng không thể thiếu nhau trong việc xây dựng chiến lược & phát triển sản phẩm của một doanh nghiệp.

NỘI DUNG PODCAST

Cái "podcast này nghe cứ sao sao ấy"! Phải rồi, vì những tình huống không của riêng ai này mà chúng mình - đứa Product, đứa Data mong muốn chia sẻ góc nhìn của tụi mình về 2 mảng không thể thiếu nhau trong việc xây dựng chiến lược & phát triển sản phẩm của một doanh nghiệp.

Các tập
Mới nhất