Podcast The Backstage Podcast - The Backstage - Sáng tạo - Nghệ thuật | Casting | Vietcetera
Billboard banner
The Backstage Podcast - The Backstage - Sáng tạo - Nghệ thuật | Casting

24 Thg 09

The Backstage Podcast - The Backstage - Sáng tạo - Nghệ thuật | Casting

Đã sao chép

Mình đã làm việc 10 năm trong ngành giải trí và tình cờ tất cả các công việc của mình đều liên quan đến sân khấu. “Backstage” với mình là nơi đẹp nhất trong tất cả các sân khấu đã trải qua trong đời, ở backstage có đủ thứ cảm xúc mà mình có thể trải nghiệm.Là nơi giữ những bí mật của show diễn, nhưng rộng hơn nó là nơi cho chúng ta hiểu về cách thức vận hành của cả giới giải trí.

NỘI DUNG PODCAST

Mình đã làm việc 10 năm trong ngành giải trí và tình cờ tất cả các công việc của mình đều liên quan đến sân khấu. “Backstage” với mình là nơi đẹp nhất trong tất cả các sân khấu đã trải qua trong đời, ở backstage có đủ thứ cảm xúc mà mình có thể trải nghiệm.Là nơi giữ những bí mật của show diễn, nhưng rộng hơn nó là nơi cho chúng ta hiểu về cách thức vận hành của cả giới giải trí.

Các tập
Mới nhất