Podcast Tiền quan trọng thế sao? - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1 | Vietcetera
Billboard banner
Tiền quan trọng thế sao? - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1

19 Thg 10

Tiền quan trọng thế sao? - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1

Đã sao chép

TIỀN – Ai mà chẳng biết. Nhưng bạn có chắc mình thực sự hiểu về tiền? Trong tập podcast này, mình sẽ đem đến cho các bạn một cách nhìn nhận hoàn toàn khác về đồng tiền. Từ đó sẽ cùng bàn luận về lối tư duy của giới trẻ về và sự ảnh hưởng của “Chủ nghĩa tiêu dùng thái quá” lên nhận thức chúng ta hiện nay.Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

TIỀN – Ai mà chẳng biết. Nhưng bạn có chắc mình thực sự hiểu về tiền? Trong tập podcast này, mình sẽ đem đến cho các bạn một cách nhìn nhận hoàn toàn khác về đồng tiền. Từ đó sẽ cùng bàn luận về lối tư duy của giới trẻ về và sự ảnh hưởng của “Chủ nghĩa tiêu dùng thái quá” lên nhận thức chúng ta hiện nay.

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.

Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất