Podcast Yêu rồi tính, hay tính rồi yêu?! - 3 Phải - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2 | Vietcetera
Billboard banner
Yêu rồi tính, hay tính rồi yêu?! - 3 Phải - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2

26 Thg 10

Yêu rồi tính, hay tính rồi yêu?! - 3 Phải - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2

Đã sao chép

Yêu rồi tính, hay tính rồi yêu?!Yêu là lúc tim đập thình thịch, không gặp là nhớ nhung. Nhưng đó chỉ là cảm xúc tạm thời.Theo khoa học thì trạng thái này chỉ duy trì được từ 2-3 năm đầu, rồi sẽ giảm xuống dần.Tình yêu đậm sâu như ông bà anh là có sự lo cho nhau, có thể không cần phải ở bên nhau nhưng mình luôn nghĩ về nhau, lo cho sự an yên, cho sự hạnh phúc của nhau. Đó mới thực sự là yêu! Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

Yêu rồi tính, hay tính rồi yêu?!

Yêu là lúc tim đập thình thịch, không gặp là nhớ nhung. Nhưng đó chỉ là cảm xúc tạm thời.
Theo khoa học thì trạng thái này chỉ duy trì được từ 2-3 năm đầu, rồi sẽ giảm xuống dần.
Tình yêu đậm sâu như ông bà anh là có sự lo cho nhau, có thể không cần phải ở bên nhau nhưng mình luôn nghĩ về nhau, lo cho sự an yên, cho sự hạnh phúc của nhau. Đó mới thực sự là yêu! 

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất