Podcast Than thân trách phận - #4 | Vietcetera
Billboard banner
Than thân trách phận - #4

05 Thg 10

Than thân trách phận - #4

Đã sao chép

Thấy khổ thì phải than. Nếu không ai xung quanh giúp ta vượt qua cái khổ, thì hãy than với ông Trời. Vì ông Trời là thực thể toàn năng đã tạo ra chúng ta và thế giới. Đó là logic đằng sau những câu nói than thân trách phận như “Trời ơi, tại sao tôi lại khổ thế này?” Nếu bạn để ý thật kỹ logic nói trên, bạn sẽ thấy thói quen than thân của người Việt không đơn giản chỉ là kêu ca, đổ vấy trách nhiệm cho cuộc đời. Than thân chỉ ra vô vàn quan niệm siêu hình về phận số con người cũng như vị trí của họ trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Thông qua ca dao, tục ngữ, văn học và nghệ thuật, những tiếng thở dài của người xưa đã lưu giữ và bảo tồn nhiều quan niệm có phần cao siêu về vũ trụ quan và văn hoá vào trong ngôn ngữ bình dân, thường nhật. Trong số thứ tư của Chuyện Bé Xé To, chúng ta hãy cùng vượt qua đánh giá than thân trách phận là tích cực hay tiêu cực, thay vào đó, nhìn vào hiện tượng này dưới những lớp nghĩa bóng Văn hoá, Lịch sử, và Triết học. Đồng hành cùng các bạn trong số lần này là Vũ Hoàng Long và Thư Vũ.Và hãy kết nối với Vietcetera thông qua mail: team@vietcetera.com #Vietcetera #Podcast 

NỘI DUNG PODCAST

Thấy khổ thì phải than. Nếu không ai xung quanh giúp ta vượt qua cái khổ, thì hãy than với ông Trời. Vì ông Trời là thực thể toàn năng đã tạo ra chúng ta và thế giới. Đó là logic đằng sau những câu nói than thân trách phận như “Trời ơi, tại sao tôi lại khổ thế này?” Nếu bạn để ý thật kỹ logic nói trên, bạn sẽ thấy thói quen than thân của người Việt không đơn giản chỉ là kêu ca, đổ vấy trách nhiệm cho cuộc đời. Than thân chỉ ra vô vàn quan niệm siêu hình về phận số con người cũng như vị trí của họ trong thiên nhiên, trong vũ trụ.

Thông qua ca dao, tục ngữ, văn học và nghệ thuật, những tiếng thở dài của người xưa đã lưu giữ và bảo tồn nhiều quan niệm có phần cao siêu về vũ trụ quan và văn hoá vào trong ngôn ngữ bình dân, thường nhật. Trong số thứ tư của Chuyện Bé Xé To, chúng ta hãy cùng vượt qua đánh giá than thân trách phận là tích cực hay tiêu cực, thay vào đó, nhìn vào hiện tượng này dưới những lớp nghĩa bóng Văn hoá, Lịch sử, và Triết học. Đồng hành cùng các bạn trong số lần này là Vũ Hoàng Long và Thư Vũ.

Và hãy kết nối với Vietcetera thông qua mail: team@vietcetera.com

#Vietcetera #Podcast 

Các tập
Mới nhất