Podcast Mặc cả - #2 | Vietcetera
Billboard banner
Mặc cả - #2

22 Thg 09

Mặc cả - #2

Đã sao chép

Dấu hiệu nhận biết bạn đang mua đồ ở một khu chợ không phải chợ Việt Nam đấy là người bán nói cho bạn mức giá chính xác của sản phẩm. Một trong những bài học thâm sâu nhất mà người lớn từng truyền dạy tới chúng ta là ra chợ phải biết mặc cả. Đối với nhiều người Việt, mặc cả là một hiện tượng vừa phiền phức, vừa thể hiện rằng quá trình hội nhập với thị trường thế giới của chúng ta còn dài. Nhưng trên nhiều quảng cáo du lịch, hiện tượng này lại là “selling point” của khu vực Đông Á đối với bạn bè quốc tế. 

NỘI DUNG PODCAST

Dấu hiệu nhận biết bạn đang mua đồ ở một khu chợ không phải chợ Việt Nam đấy là người bán nói cho bạn mức giá chính xác của sản phẩm. Một trong những bài học thâm sâu nhất mà người lớn từng truyền dạy tới chúng ta là ra chợ phải biết mặc cả. Đối với nhiều người Việt, mặc cả là một hiện tượng vừa phiền phức, vừa thể hiện rằng quá trình hội nhập với thị trường thế giới của chúng ta còn dài. Nhưng trên nhiều quảng cáo du lịch, hiện tượng này lại là “selling point” của khu vực Đông Á đối với bạn bè quốc tế. 

Các tập
Mới nhất