Podcast Nhà trị liệu tâm lý Bùi Thanh Thuy: Trên căng thẳng, dưới sao căng cứng - S4#2 | Vietcetera
Billboard banner
Nhà trị liệu tâm lý Bùi Thanh Thuy: Trên căng thẳng, dưới sao căng cứng - S4#2

12 Thg 05

Nhà trị liệu tâm lý Bùi Thanh Thuy: Trên căng thẳng, dưới sao căng cứng - S4#2

Đã sao chép

Stress và tình dục có mối quan hệ phức tạp, tác động lẫn nhau. Khi cuộc sống đầy căng thẳng, ham muốn tình dục có thể giảm đi (hoặc tăng lên), và trải nghiệm tình dục có thể bị ảnh hưởng bởi sự mất tập trung hoặc lo âu. Điều này có thể làm suy giảm sự kết nối giữa các cặp đôi và ảnh hưởng đến sự thân mật trong mối quan hệ.Mặt khác, tình dục có thể trở thành nguồn gốc của stress khi nó mang theo áp lực vì việc đáp ứng nhu cầu của đối tác hoặc sự khác biệt về quan điểm tình dục.Để tìm thấy sự cân bằng giữa tình dục và stress, giao tiếp là chìa khóa. Cùng tìm kiếm chiếc chìa khóa của riêng bạn với Nhà trị liệu tâm lý Bùi Thanh Thuy, cùng hai host Minh Trang và Phương Nam.Bạn có thể xem bản video tại Youtube.—Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình Cởi_Mở và khám phá bản thân. #Coimo #Vietcetera #podcast #Durex #DurexVietnam #DurexXVietcetera #DurexJeans #Vietcetera_PodcastorNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com—Yêu thích tập podcast này, bạn có thể donate cho Cởi Mở tại:● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

NỘI DUNG PODCAST

Stress và tình dục có mối quan hệ phức tạp, tác động lẫn nhau. Khi cuộc sống đầy căng thẳng, ham muốn tình dục có thể giảm đi (hoặc tăng lên), và trải nghiệm tình dục có thể bị ảnh hưởng bởi sự mất tập trung hoặc lo âu. Điều này có thể làm suy giảm sự kết nối giữa các cặp đôi và ảnh hưởng đến sự thân mật trong mối quan hệ.

Mặt khác, tình dục có thể trở thành nguồn gốc của stress khi nó mang theo áp lực vì việc đáp ứng nhu cầu của đối tác hoặc sự khác biệt về quan điểm tình dục.

Để tìm thấy sự cân bằng giữa tình dục và stress, giao tiếp là chìa khóa. Cùng tìm kiếm chiếc chìa khóa của riêng bạn với Nhà trị liệu tâm lý Bùi Thanh Thuy, cùng hai host Minh Trang và Phương Nam.

Bạn có thể xem bản video tại Youtube.Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình Cởi_Mở và khám phá bản thân. #Coimo #Vietcetera #podcast #Durex #DurexVietnam #DurexXVietcetera #DurexJeans #Vietcetera_Podcastor

Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

Yêu thích tập podcast này, bạn có thể donate cho Cởi Mở tại:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera

● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

Các tập
Mới nhất