Podcast 22 tuổi mua nhà mua xe - Siêu hay điêu? (Phần 2) - #17 | Vietcetera
Billboard banner
22 tuổi mua nhà mua xe - Siêu hay điêu? (Phần 2) - #17

13 Thg 09

22 tuổi mua nhà mua xe - Siêu hay điêu? (Phần 2) - #17

Đã sao chép

Ở phần trước, chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ, quan điểm của anh Tuấn và anh Đức về việc mua nhà mua xe từ sớm. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về việc mua nhà mua xe từ độ tuổi 22, trong thực tế hiện nay liệu có khả thi hay không nhé. 

NỘI DUNG PODCAST

Ở phần trước, chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ, quan điểm của anh Tuấn và anh Đức về việc mua nhà mua xe từ sớm. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về việc mua nhà mua xe từ độ tuổi 22, trong thực tế hiện nay liệu có khả thi hay không nhé. 

Các tập
Mới nhất