Podcast S2#10 Truyền thuyết đô thị - Tỷ phú tự thân | Vietcetera
Billboard banner
S2#10 Truyền thuyết đô thị - Tỷ phú tự thân

21 Thg 08

S2#10 Truyền thuyết đô thị - Tỷ phú tự thân

Đã sao chép

Những câu chuyện về những tấm gương thành công luôn thu hút chúng ta, bởi chúng truyền cho chúng ta rất nhiều cảm hứng để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để đạt được những ước mơ mà chúng ta mong muốn. Và một trong những câu chuyện chúng ta thích nhất là về những vị tỷ phú tự thân. Tuy nhiên, khái niệm về “Tỷ phú tự thân” liệu có phải là một điều thực tế? 

NỘI DUNG PODCAST

Những câu chuyện về những tấm gương thành công luôn thu hút chúng ta, bởi chúng truyền cho chúng ta rất nhiều cảm hứng để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để đạt được những ước mơ mà chúng ta mong muốn. Và một trong những câu chuyện chúng ta thích nhất là về những vị tỷ phú tự thân. Tuy nhiên, khái niệm về “Tỷ phú tự thân” liệu có phải là một điều thực tế? 

Các tập
Mới nhất