Podcast S2#3 US Dollar - Khủng hoảng tài chính tiếp theo? | Vietcetera
Billboard banner
S2#3 US Dollar - Khủng hoảng tài chính tiếp theo?

25 Thg 04

S2#3 US Dollar - Khủng hoảng tài chính tiếp theo?

Đã sao chép

Khi nói về đồng tiền mạnh nhất thế giới, thì nhiều người vẫn lầm tưởng là USD, nhưng thực ra, đồng Dinar của đất nước Kuwait mới là đồng mạnh nhất thế giới. Nhưng đó chỉ là về mặt giá trị quy đổi thôi. Còn thực tế, đồng tiền vua, phải là đồng tiền có tính lưu thông cao và được nhiều quốc gia trên thế giới lưu trữ. Và không đồng tiền nào làm được điều này như đồng USD.Nhưng giờ, mình nói rằng nó có thể bị sụp đổ, bạn nghĩ sao?

NỘI DUNG PODCAST

Khi nói về đồng tiền mạnh nhất thế giới, thì nhiều người vẫn lầm tưởng là USD, nhưng thực ra, đồng Dinar của đất nước Kuwait mới là đồng mạnh nhất thế giới. Nhưng đó chỉ là về mặt giá trị quy đổi thôi. Còn thực tế, đồng tiền vua, phải là đồng tiền có tính lưu thông cao và được nhiều quốc gia trên thế giới lưu trữ. Và không đồng tiền nào làm được điều này như đồng USD.

Nhưng giờ, mình nói rằng nó có thể bị sụp đổ, bạn nghĩ sao?

Liên kết

Các tập
Mới nhất