Podcast #16 Việt Trung: Từ MC đến diễn viên hài độc thoại | Vietcetera
Billboard banner
#16 Việt Trung: Từ MC đến diễn viên hài độc thoại

10 Thg 02

#16 Việt Trung: Từ MC đến diễn viên hài độc thoại

Đã sao chép

Là một MC có kinh nghiệm, nhưng Việt Trung lại cảm giác được là chính mình nhất khi diễn hài độc thoại trên sân khấu. Anh đã khéo léo sử dụng bộ kỹ năng của 2 vai trò này để bổ trợ cho nhau như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi trong tập Podcast Have A Sip này. Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

NỘI DUNG PODCAST

Là một MC có kinh nghiệm, nhưng Việt Trung lại cảm giác được là chính mình nhất khi diễn hài độc thoại trên sân khấu. Anh đã khéo léo sử dụng bộ kỹ năng của 2 vai trò này để bổ trợ cho nhau như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi trong tập Podcast Have A Sip này.


Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

Các tập
Mới nhất