Podcast #32 1977 Vlog: Thả lỏng mà nói kệ đi! | Vietcetera
Billboard banner
#32 1977 Vlog: Thả lỏng mà nói kệ đi!

28 Thg 05

#32 1977 Vlog: Thả lỏng mà nói kệ đi!

Đã sao chép

Một trong những vật cản lớn nhất khiến những người làm nghệ thuật không ra được tác phẩm là sự cầu toàn của chính bản thân mình. Không chỉ có vậy, còn rất nhiều khó khăn khác đôi khi yêu cầu nghệ sĩ phải "thỏa hiệp", phải bỏ bớt cái tôi nghệ thuật của mình.2 anh em Trung Anh, Việt Anh từ 1977 Vlog đã đối mặt với những khó khăn này như thế nào, dùng "câu thần chú" gì để vượt qua, mời các bạn cùng host Thùy Minh tìm hiểu nhé.Đừng quên có thể xem bản video của podcast này tại: YouTube 

NỘI DUNG PODCAST

Một trong những vật cản lớn nhất khiến những người làm nghệ thuật không ra được tác phẩm là sự cầu toàn của chính bản thân mình. Không chỉ có vậy, còn rất nhiều khó khăn khác đôi khi yêu cầu nghệ sĩ phải "thỏa hiệp", phải bỏ bớt cái tôi nghệ thuật của mình.

2 anh em Trung Anh, Việt Anh từ 1977 Vlog đã đối mặt với những khó khăn này như thế nào, dùng "câu thần chú" gì để vượt qua, mời các bạn cùng host Thùy Minh tìm hiểu nhé.

Đừng quên có thể xem bản video của podcast này tại: YouTube 

Các tập
Mới nhất