Podcast #6 Những suy tưởng về cái đẹp | Vietcetera
Billboard banner
#6 Những suy tưởng về cái đẹp

13 Thg 05

#6 Những suy tưởng về cái đẹp

Đã sao chép

Đời sống thẩm mỹ tuy rất phong phú đa dạng nhưng chủ yếu quay quanh cái đẹp. Cái đẹp là cái phổ biến. Nó có mặt ở khắp nơi: trong tự nhiên, trong xã hội và trong nghệ thuật. Ở đâu có hoạt động của con người ở đấy có cái đẹp: bầu trời đẹp, cành hoa đẹp, cuộc sống đẹp, cái nhà đẹp, chiếc áo đẹp, công việc đẹp, hành động đẹp, tư tưởng đẹp, khuôn mặt đẹp…Cái đẹp như là thước đo, là chuẩn mực đi kèm liền bên cạnh cái chuẩn mực thước đo khác trong đời sống con người. Để cùng suy tưởng về cái đẹp và bàn luận về nó, hãy cùng lắng nghe tập podcast Nói Có Sách lần này với 2 host Phan Chung và Thư Vũ qua 3 cuốn sách: 50 câu hỏi mỹ học đương đại  - Marc Jimenez Thế mà là nghệ thuật ư? - Cynthia Freeland Câu chuyện nghệ thuật - E.H.Gombrich  Thông tin tác giả Marc Jimenez là giáo sư tại Đại học Paris I, giảng dạy tại khoa Nghệ thuật tạo hình và khoa học nghệ thuật. Ông đã tham gia nhiều hội thảo tại Pháp cũng như các nước khác và hợp tác thường xuyên với nhiều đầu báo nghệ thuật. Cynthia Freeland là giáo sư khoa Tâm lý học tại University of Houston, Texas. Bà đã từng xuất bản rất nhiều cuốn sách khác nhau về nghệ thuật Ernst Gombrich sinh ra ở Vienna vào năm 1909 và trở thành thành viên của Viện Warburg ở London vào năm 1936, Gombrich giữ chức vụ là giám đốc và giáo sư chuyên về Lịch sử Truyền thống Cổ điển ở Đại học London từ năm 1959 đến khi về hưu. Ông được phong hàm Hiệp sĩ năm 1972 và được trao Huân chương Công trạng năm 1988, cùng rất nhiều những giải thưởng và danh hiệu khác.

NỘI DUNG PODCAST

Đời sống thẩm mỹ tuy rất phong phú đa dạng nhưng chủ yếu quay quanh cái đẹp. Cái đẹp là cái phổ biến. Nó có mặt ở khắp nơi: trong tự nhiên, trong xã hội và trong nghệ thuật. Ở đâu có hoạt động của con người ở đấy có cái đẹp: bầu trời đẹp, cành hoa đẹp, cuộc sống đẹp, cái nhà đẹp, chiếc áo đẹp, công việc đẹp, hành động đẹp, tư tưởng đẹp, khuôn mặt đẹp…

Cái đẹp như là thước đo, là chuẩn mực đi kèm liền bên cạnh cái chuẩn mực thước đo khác trong đời sống con người. Để cùng suy tưởng về cái đẹp và bàn luận về nó, hãy cùng lắng nghe tập podcast Nói Có Sách lần này với 2 host Phan Chung và Thư Vũ qua 3 cuốn sách:

  • 50 câu hỏi mỹ học đương đại  - Marc Jimenez
  • Thế mà là nghệ thuật ư? - Cynthia Freeland
  • Câu chuyện nghệ thuật - E.H.Gombrich

 Thông tin tác giả

  • Marc Jimenez là giáo sư tại Đại học Paris I, giảng dạy tại khoa Nghệ thuật tạo hình và khoa học nghệ thuật. Ông đã tham gia nhiều hội thảo tại Pháp cũng như các nước khác và hợp tác thường xuyên với nhiều đầu báo nghệ thuật.
  • Cynthia Freeland là giáo sư khoa Tâm lý học tại University of Houston, Texas. Bà đã từng xuất bản rất nhiều cuốn sách khác nhau về nghệ thuật
  • Ernst Gombrich sinh ra ở Vienna vào năm 1909 và trở thành thành viên của Viện Warburg ở London vào năm 1936, Gombrich giữ chức vụ là giám đốc và giáo sư chuyên về Lịch sử Truyền thống Cổ điển ở Đại học London từ năm 1959 đến khi về hưu. Ông được phong hàm Hiệp sĩ năm 1972 và được trao Huân chương Công trạng năm 1988, cùng rất nhiều những giải thưởng và danh hiệu khác.

Liên kết

Các tập
Mới nhất