Podcast S4#5 Để phí ship không còn là rào cản mua hàng - Nguyễn Tuấn Anh, Co-founder & CEO, Alpha Asimov Robotic và Trần Mai Hương, Quản Lý Đối Tác Chiến Lược, Doordash | Vietcetera
Billboard banner
S4#5 Để phí ship không còn là rào cản mua hàng - Nguyễn Tuấn Anh, Co-founder & CEO, Alpha Asimov Robotic và Trần Mai Hương, Quản Lý Đối Tác Chiến Lược, Doordash

24 Thg 05

S4#5 Để phí ship không còn là rào cản mua hàng - Nguyễn Tuấn Anh, Co-founder & CEO, Alpha Asimov Robotic và Trần Mai Hương, Quản Lý Đối Tác Chiến Lược, Doordash

Đã sao chép

[English description below]Giao hàng chặng cuối (Last Mile Delivery) là thuật ngữ được sử dụng trong quản lý chuỗi cung ứng, ý chỉ quá trình vận chuyển từ kho/ trung tâm đến tay người dùng cuối. Giai đoạn này là yếu tố quan trọng với các nhà bán lẻ trong thời đại công nghệ số. Tại Việt Nam, chi phi giao hàng chặng cuối hiện nay đang khá cao, gây nên trở ngại trong quá trình mua sắm.Nhiều giải pháp được đưa ra với mong muốn tối ưu hóa chi phí. Cùng lắng nghe những giải pháp mà anh Nguyễn Tuấn Anh (Co-founder & CEO, Alpha Asimov Robotics) và chị Trần Mai Hương (Quản Lý Đối Tác Chiến Lược - Doordash) mang đến Vietnam Innovators hôm nay nhé!Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---Last Mile Delivery is a term used in supply chain management, referring to the transportation process from distribution centers to end users. This stage is crucial for retailers in the digital age. In Vietnam, the cost of last-mile delivery is currently quite high, posing obstacles in the shopping process.Various solutions have been proposed with the aim of optimizing costs. Let's listen to the solutions presented by Mr. Nguyen Tuan Anh (Co-founder & CEO of Alpha Asimov Robotics) and Ms. Tran Mai Huong (Strategic Partnership Manager - Doordash) on today's Vietnam Innovators!Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Giao hàng chặng cuối (Last Mile Delivery) là thuật ngữ được sử dụng trong quản lý chuỗi cung ứng, ý chỉ quá trình vận chuyển từ kho/ trung tâm đến tay người dùng cuối. Giai đoạn này là yếu tố quan trọng với các nhà bán lẻ trong thời đại công nghệ số. Tại Việt Nam, chi phi giao hàng chặng cuối hiện nay đang khá cao, gây nên trở ngại trong quá trình mua sắm.

Nhiều giải pháp được đưa ra với mong muốn tối ưu hóa chi phí. Cùng lắng nghe những giải pháp mà anh Nguyễn Tuấn Anh (Co-founder & CEO, Alpha Asimov Robotics) và chị Trần Mai Hương (Quản Lý Đối Tác Chiến Lược - Doordash) mang đến Vietnam Innovators hôm nay nhé!

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

Last Mile Delivery is a term used in supply chain management, referring to the transportation process from distribution centers to end users. This stage is crucial for retailers in the digital age. In Vietnam, the cost of last-mile delivery is currently quite high, posing obstacles in the shopping process.

Various solutions have been proposed with the aim of optimizing costs. Let's listen to the solutions presented by Mr. Nguyen Tuan Anh (Co-founder & CEO of Alpha Asimov Robotics) and Ms. Tran Mai Huong (Strategic Partnership Manager - Doordash) on today's Vietnam Innovators!

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất