Podcast Bài học chiến lược và xây dựng đội ngũ startup - Matt Tran, Founder & CEO Birchbury Shoes - S4#44 | Vietcetera
Billboard banner
Bài học chiến lược và xây dựng đội ngũ startup - Matt Tran,  Founder & CEO Birchbury Shoes - S4#44

22 Thg 01

Bài học chiến lược và xây dựng đội ngũ startup - Matt Tran, Founder & CEO Birchbury Shoes - S4#44

Đã sao chép

[English description below]Khách mời của Vietnam Innovators podcast tuần này là Matthew Tran, Founder và CEO của Birchbury Shoes. Tại cuộc trò chuyện, anh chia sẻ về hành trình kinh doanh của mình, bao gồm kinh nghiệm với lĩnh vực pre-sale, xây dựng đội ngũ và kinh doanh ở Việt Nam so với Philippines.Nhận thấy nhiều tiềm năng và cơ hội kinh doanh, Matthew đã chuyển đến Việt Nam sau thời gian dài sinh sống và làm việc tại Philippines để khởi nghiệp. Trước khi thành lập Birchbury, anh là một YouTuber trong vòng 8 năm. Sau đó, anh quyết định từ bỏ vì muốn tạo ra một thương hiệu riêng của mình.Cùng host Hảo Trần trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của Matthew Tran trong quá trình trở về Việt Nam và khởi nghiệp tại đây nhé.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---This week's guest on the Vietnam Innovators podcast is Matthew Tran, the Founder and CEO of Birchberry Shoes. During the conversation, he shares his business journey, including his experiences with product pre-sales, team building, and doing business in Vietnam versus the Philippines.Seeing the potential and business opportunities, Matthew moved to Vietnam after living and working in the Philippines for a long time to start his venture. Prior to founding Birchbury, he was a YouTuber for 8 years. However, he decided to quit YouTube in order to create his own brand.Join host Hao Tran as they chat and listen to Matthew Tran's insights on returning to Vietnam and starting his entrepreneurial journey here.Listen to this episode on YouTubeAnd explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Khách mời của Vietnam Innovators podcast tuần này là Matthew Tran, Founder và CEO của Birchbury Shoes. Tại cuộc trò chuyện, anh chia sẻ về hành trình kinh doanh của mình, bao gồm kinh nghiệm với lĩnh vực pre-sale, xây dựng đội ngũ và kinh doanh ở Việt Nam so với Philippines.

Nhận thấy nhiều tiềm năng và cơ hội kinh doanh, Matthew đã chuyển đến Việt Nam sau thời gian dài sinh sống và làm việc tại Philippines để khởi nghiệp. Trước khi thành lập Birchbury, anh là một YouTuber trong vòng 8 năm. Sau đó, anh quyết định từ bỏ vì muốn tạo ra một thương hiệu riêng của mình.

Cùng host Hảo Trần trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của Matthew Tran trong quá trình trở về Việt Nam và khởi nghiệp tại đây nhé.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

This week's guest on the Vietnam Innovators podcast is Matthew Tran, the Founder and CEO of Birchberry Shoes. During the conversation, he shares his business journey, including his experiences with product pre-sales, team building, and doing business in Vietnam versus the Philippines.

Seeing the potential and business opportunities, Matthew moved to Vietnam after living and working in the Philippines for a long time to start his venture. Prior to founding Birchbury, he was a YouTuber for 8 years. However, he decided to quit YouTube in order to create his own brand.

Join host Hao Tran as they chat and listen to Matthew Tran's insights on returning to Vietnam and starting his entrepreneurial journey here.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất